Om os

Gigtforeningens Oplysningskredse i Ballerup..

..har siden 1995 haft undervisningshold i bl.a. bevægelse i varmtvandsbassin. Vi modtager tilskud fra Ballerup Kommune, hvor undervisningen finder sted. Oplysningskredsen Ballerup har bestyrelse og den daglige leder/kontaktperson. Vi holder fortsat priserne på et lavt niveau, da vi har minimale udgifter til kontorhold eller administration.
Oplysningskredsens administration bygger i videst muligt omfang på frivillig arbejdskraft.

Samarbejde med AOF-Ballerup

Siden efteråret 2014 har vi været i dialog med AOF Balluper/Vestegenen om samarbejde og afvikling af fælles arrangementer f.eks. foredrag. Envidere henvises gensidigt til hinandens hold ved overtegning af holf.

Baggrunden for etablering..

..af oplysningskredsene i 1995, var et stort behov for specialundervisning af mennesker med problemer i muskler og led, primært med øvelser i varmt vand.